Doslo k neocekavanemu problemu.... :-(

na oprave se usilovne pracuje

hosted by raspberry.cloud